Powierzchnia dysku

Powierzchnia dysku serwera na której możesz utrzymywać przygotowane strony, bazy danych oraz na przechowywanie poczty.

Podział powierzchni pomiędzy kontem ftp, a pocztą jest ustalany samodzielnie przez właściciela serwera. Powierzchnia baz danych wliczana jest w powierzchnię całego serwera, a jej maksymalna wielkość uzależniona jest od opcji serwera. W momencie przekroczenia 98% powierzchni konta FTP wysyłana jest automatycznie informacji z prośbą o podjęcie stosownych działań. Informacja na temat zajętości dostępna jest również w programie administracyjnym i mogą ją Państwo na bieżąco kontrolować.