WebMail

Zarządzanie wszystkimi kontami pocztowymi w domenie.
Narzędzia instalowane dla wszystkich domen dodanych w panelu WebAs.
Pozwalają na szybkie dodawanie, usuwanie, modyfikowanie:
– kont pocztowych (ustawienie ograniczenia pojemności dla poczty, powiadomienie na komórkę, itp)
– kont forward,
– aliasów,
– autoresponderów,
– list pocztowych,
– kont z automatycznym powiadomieniem o czasowej nieobecności lub z automatyczną odpowiedzią typu: „Dziękujemy za wiadomość. Odpowiemy najszybciej jak to możliwe”

Aby zalogować się do programu należy podać:
konto: postmaster@m2dev.pl
hasło: nadane przy zakładaniu serwera
Adres narzędzi : http://poczta.m2dev.pl

Poczta przez WWW – Program do odbioru poczty
Narzędzia instalowane dla każdego serwer. Pozwalają na korzystanie z poczty elektronicznej bez programów instalowanych bezpośrednio na komputerze np. Outlook Express. Poczta jest odbierana bezpośrednio na serwerze i może zostać ściągnięta z serwera nawet kilka dni po przeczytaniu. Program umożliwia przechowywanie wiadomości w folderach: Robocze, Wysłane, Usunięte oraz w folderach utworzonych przez Użytkownika. Można spokojnie przeglądnąć pocztę w biurze, a następnie ściągnąć ją na komputer w domu.

WebMail jako najnowocześniejsze tego typu narzędzie w Polsce oferuje wsparcie dla bezpiecznej korespondencji przy użyciu podpisów / szyfrowania PGP.
Dla każdego konta istnieje również możliwość zdefiniowania własnej blacklisty, czyli wpisania adresów e-mail z których bez względu na zawartość, wiadomości będą zawsze uznawane jako spam. Takie rozwiązanie w połączniu z zastosowaniem oprogramowania systemu antyspamowego oraz stosowanymi filtrami (opartymi na RBLach) eliminuje spam w 99% co pozwala naszym Klientom na spokojną i efektywną pracę.

Podstawowe funkcje w zakresie konfiguracji konta pocztowego:
– zmiana hasła dla konta
– ustawienie i modyfikacja powiadomienia na komórkę
– ustawienie i modyfikacja przekierowania poczty na inne konta
– inne

Aby zalogować się do programu należy podać:
nazwa konta: nazwa@towjadomenta.pl oraz hasło
Adres narzędzi : http://poczta.m2dev.pl