Serwery poczty (SMTP, POP3, IMAP)

Korzystanie z poczty e-mail wymaga ustawienia serwerów poczty np. pop3, smtp – są to adresy, które wskazują programowi pocztowemu (np. Outlook Express) gdzie znajduje się serwer, który jest odpowiedzialny za przyjmowanie i wysyłanie wiadomości pocztowych dla danego konta e-mail. Ustawień serwerów dokonuje się przy konfiguracji kont w danym programie np. Outlook Express itp.
Dla wszystkich kont instalowanych na serwerach adresy pop3, smtp, imap są adresami domeny z odpowiednim przedrostkiem np. dla konta biuro@domenafirmowa.pl będzie to adres domenafirmowa.pl (czyli pop3.domenafirmowa.pl, smtp.domenafirmowa.pl). Taki adres należy wpisać w pola pop3 i smtp w momencie konfigurowania konta w programie pocztowym.