Python

Python to interpretowany język programowania służący do wykonywania zadań systemowych. Jego zaletą jest możliwość stosowania wielu stylów programowania.