PHP

PHP to skryptowy język programowania ogólnego zastosowania, szeroko używany do tworzenia i dynamizowania treści stron WWW ze względu na łatwość z jaka można go zintegrować z kodem HTML. Polecenia języka PHP są interpretowane po stronie serwera, a do przeglądarki wysyłany jest ich wynik.