Perl

Perl to skryptowy język programowania służący przede wszystkim do pracy z systemami operacyjnymi, jednak jego możliwości pracy z tekstem i wyrażeniami regularnymi sprawiają, że jest również doskonałym językiem przeznaczonym do pracy z CGI.