Listy pocztowe

W ramach każdej z domen możliwe jest uaktywnienie list pocztowych (automatu do rozsyłania e-maili jednocześnie na wiele kont). Tworząc np. listę klienci@twojafirma.pl i wpisując na nią adresy e-mail wszystkich Klientów, wiadomość wysłana na adres listy zostanie rozesłana na wszystkie przypisane do niej adresy. W znacznym stopniu ułatwi to szybkość kontaktów z większą liczbą użytkownik – nie ma konieczności wpisywania wszystkich adresów w nagłówku „Do:”. Lista może zostać skonfigurowana na trzy sposoby:
– lista otwarta – będzie można na jej adres pisać z dowolnego adresu e-mail, a wiadomość zostanie dostarczona na wszystkie adresy podpięte do listy
– lista zamknięta – wiadomość na adres listy będą mogły wysłać tylko osoby których adresy są podpięte do listy, również wszystkie osoby podpięte do listy otrzymają wiadomość
– lista moderowana – na adres listy może pisać wyłącznie osoba której adres e-mail podany jest jako adres moderatora, wiadomość zostanie doręczona na wszystkie adresy podpięte do listy (najczęściej stosowany rodzaj listy, wiadomość przesłana do Klientów zostanie do nich dostarczona, jednak ich wiadomość wysłana na adres listy nie zostanie przesłana do pozostałych Klientów)

W ramach listy można dodatkowo skonfigurować dwie funkcje:
– automatyczna subskrypcja – przy zastosowaniu odpowiedniej treści wiadomości lub też używając odpowiedniego skryptu, adres e-mail osób piszących na adres listy zostanie do niej automatycznie dodany
– odpowiedź nadawcy – e-mail zostanie wysłany na adres nadawcy listu, a nie adres listy jak to jest normalnie. Oczywiście jeżeli lista jest moderowana, to jest to adres moderatora.

Limit adresów e-mail na liście wynosi 1000.