Inteligentny system antyspamowy

Na wszystkich serwerach zainstalowane jest standardowo oprogramowanie systemu antyspamowego. System ten na podstawie przekazanych mu danych weryfikuje czy dana wiadomość jest spamem czy też nie. Włączenie systemy antyspamowego jest opcjonalne dla każdego konta pocztowego.
Skaner posiada również dodatkowe możliwości konfiguracji:

1) ustawienie whitelist i blacklist
– whitelist – lista adresów serwerów (np. jakasfirma.pl) oraz lista adresów kont e-mail (np. biuro@jakasfirma.pl) z których bez względu na zawartość, wiadomości będą zawsze doręczane na konto w naszym systemie
– blacklist – lista adresów serwerów oraz lista adresów e-mail z których bez względu na zawartość, wiadomości będą zawsze uznawane jako spam i nie doręczane

2) ustawienie czułości skanera antyspamowego
– bardzo mała
– mała
– normalna
– duża

3) ustawienie reguł systemu:
– oznakowanie mail’a – wiadomość zostanie dostarczona z przedrostkiem w temacie : [SPAM] na podstawie którego można sortować wiadomości w programie pocztowym
– przeniesienie mail’a – wiadomość zostanie automatycznie przeniesiona do folderu SPAM na koncie (dostęp przez WWW – WebMail), z którego zostanie automatycznie usunięta po 30 dniach (zalecane sprawdzanie wiadomości w folderze SPAM przez WWW przynajmniej raz w miesiącu).

Istnieje również możliwości skonfigurowanie globalnie whitelist oraz blacklist dla wszystkich kont e-mail na danej platformie – konfiguracja w głównym programie administracyjnym.