Dostęp FTP do wydzielonego katalogu

W ramach pakietów Firma i Firma Pro oraz webGO i webGO Pro mżna zdefiniować wybrane katalogi, umożliwiające sprawną i bezpieczną współpracę z podmiotami zewnętrznymi. Rozwiązanie to jest często wykorzystywane przez Klientów, którzy poszukują możliwości wymiany plików, bez konieczności przekazywania dostępu do wszystkich danych znajdujących się na ich serwerze.

Ze względów bezpieczeństwa, do tak zdefiniowanych katalogów, nie ma możliwości przypisania domeny, ani uzyskania dostępu przez WWW.