Listy pocztowe

W ramach każdej z domen możliwe jest uaktywnienie list pocztowych (automatu do rozsyłania e-maili jednocześnie na wiele kont). Tworząc np. listę klienci@twojafirma.pl i wpisując na nią adresy e-mail wszystkich Klientów, wiadomość wysłana na adres listy zostanie rozesłana na wszystkie przypisane do niej adresy. W znacznym stopniu ułatwi to szybkość kontaktów z większą liczbą użytkownik – nie ma konieczności wpisywania wszystkich adresów w nagłówku „Do:”. Lista może zostać skonfigurowana na trzy sposoby:
– lista otwarta – będzie można na jej adres pisać z dowolnego adresu e-mail, a wiadomość zostanie dostarczona na wszystkie adresy podpięte do listy
– lista zamknięta – wiadomość na adres listy będą mogły wysłać tylko osoby których adresy są podpięte do listy, również wszystkie osoby podpięte do listy otrzymają wiadomość
– lista moderowana – na adres listy może pisać wyłącznie osoba której adres e-mail podany jest jako adres moderatora, wiadomość zostanie doręczona na wszystkie adresy podpięte do listy (najczęściej stosowany rodzaj listy, wiadomość przesłana do Klientów zostanie do nich dostarczona, jednak ich wiadomość wysłana na adres listy nie zostanie przesłana do pozostałych Klientów)

W ramach listy można dodatkowo skonfigurować dwie funkcje:
– automatyczna subskrypcja – przy zastosowaniu odpowiedniej treści wiadomości lub też używając odpowiedniego skryptu, adres e-mail osób piszących na adres listy zostanie do niej automatycznie dodany
– odpowiedź nadawcy – e-mail zostanie wysłany na adres nadawcy listu, a nie adres listy jak to jest normalnie. Oczywiście jeżeli lista jest moderowana, to jest to adres moderatora.

Limit adresów e-mail na liście wynosi 1000.

Katalogi na hasło

Możliwość ustawienia haseł do części lub całości serwisu przeznaczonej wyłącznie dla osób uprawnionych. Dostęp do strony w takim przypadku odbywa się dopiero po podaniu loginu oraz hasła. Dla wszystkich użytkowników nie znających tych danych strony są niedostępne.

SSL dla usług FTP

SSL (Secure Sockets Layer) to protokół zapewniający poufność transmisji danych. Dane przesyłane pomiędzy lokalnym komputerem a serwerem obsługującym usługę są szyfrowane kluczem 128 bitowym. Aby korzystać z SSL przy dostępie do FTP należy korzystać z odpowiedniego oprogramowania np. coreFTP.

SSL dla usług WWW

SSL (Secure Sockets Layer) to protokół zapewniający poufność transmisji danych. Dane przesyłane pomiędzy lokalnym komputerem a serwerem obsługującym usługę są szyfrowane kluczem 128 bitowym. Aby korzystać z SSL przy dostępie do stron należy dokonać odpowiednich ustawień w programie administracyjnym przy konfiguracji domeny.

SSL dla usług pocztowych

SSL (Secure Sockets Layer) to protokół zapewniający poufność transmisji danych. Dane przesyłane pomiędzy lokalnym komputerem a serwerem obsługującym usługę są szyfrowane kluczem 128 bitowym. Aby korzystać z SSL przy odbieraniu i wysyłaniu poczty należy odpowiednio skonfigurować program pocztowy (np. Outlook Express itp).

Pełne logi serwera

Dla zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz możliwości późniejszego sprawdzenia wszystkie działania wykonywane na Państwa serwerze są zapisywane do plików logów. Plik logów dostępny jest z programu administracyjnego dzięki czemu w każdej chwili mogą Państwa sprawdzić z jakich adresów IP odwiedzano Państwa serwis, sprawdzano pocztę itp.

Codzienna kopia bezpieczeństwa

W godzinach nocnych każdego dnia na specjalnie do tego wydzielonym serwerze zachowywana jest kopia zapasowa wszystkich ustawień oraz danych z Państwa serwera. Kopia ta jest przechowywana przez 3 dni i w razie konieczności może zostać w każdej chwili przywrócona jako oficjalnie dostępna zawartość serwera.

Graficzne statystyki oglądalności stron

Szczegółowe statystyki dotyczące oglądalności strony WWW, pozwalające ocenić atrakcyjność witryny dla użytkowników oraz efektywność prowadzonych działań marketingowych. System statystyk to Webalizer.
Adres programu: np. stat.twojadomenta.pl

WebMail

Zarządzanie wszystkimi kontami pocztowymi w domenie.
Narzędzia instalowane dla wszystkich domen dodanych w panelu WebAs.
Pozwalają na szybkie dodawanie, usuwanie, modyfikowanie:
– kont pocztowych (ustawienie ograniczenia pojemności dla poczty, powiadomienie na komórkę, itp)
– kont forward,
– aliasów,
– autoresponderów,
– list pocztowych,
– kont z automatycznym powiadomieniem o czasowej nieobecności lub z automatyczną odpowiedzią typu: „Dziękujemy za wiadomość. Odpowiemy najszybciej jak to możliwe”

Aby zalogować się do programu należy podać:
konto: postmaster@m2dev.pl
hasło: nadane przy zakładaniu serwera
Adres narzędzi : http://poczta.m2dev.pl

Poczta przez WWW – Program do odbioru poczty
Narzędzia instalowane dla każdego serwer. Pozwalają na korzystanie z poczty elektronicznej bez programów instalowanych bezpośrednio na komputerze np. Outlook Express. Poczta jest odbierana bezpośrednio na serwerze i może zostać ściągnięta z serwera nawet kilka dni po przeczytaniu. Program umożliwia przechowywanie wiadomości w folderach: Robocze, Wysłane, Usunięte oraz w folderach utworzonych przez Użytkownika. Można spokojnie przeglądnąć pocztę w biurze, a następnie ściągnąć ją na komputer w domu.

WebMail jako najnowocześniejsze tego typu narzędzie w Polsce oferuje wsparcie dla bezpiecznej korespondencji przy użyciu podpisów / szyfrowania PGP.
Dla każdego konta istnieje również możliwość zdefiniowania własnej blacklisty, czyli wpisania adresów e-mail z których bez względu na zawartość, wiadomości będą zawsze uznawane jako spam. Takie rozwiązanie w połączniu z zastosowaniem oprogramowania systemu antyspamowego oraz stosowanymi filtrami (opartymi na RBLach) eliminuje spam w 99% co pozwala naszym Klientom na spokojną i efektywną pracę.

Podstawowe funkcje w zakresie konfiguracji konta pocztowego:
– zmiana hasła dla konta
– ustawienie i modyfikacja powiadomienia na komórkę
– ustawienie i modyfikacja przekierowania poczty na inne konta
– inne

Aby zalogować się do programu należy podać:
nazwa konta: nazwa@towjadomenta.pl oraz hasło
Adres narzędzi : http://poczta.m2dev.pl

WebAs

Jest to główny program do administracji pozwalający na konfigurację i zarządzenie wszystkimi usługami.

Adres programu: http://webas.twojadomena.pl
Login: nazwa konta
Hasło: hasło do konta

Jego podstawowe możliwości w tym zakresie to:
– dodawanie i modyfikacja domen
– konfiguracja domen w dns
– dodawanie i modyfikacja baz danych
– ustawienie globalnych haseł do statystyk
– pobieranie logów serwera
– oraz wiele innych