Biblia tysiąclecia

Biblia tysiąclecia wydanie V i IV