Baza danych

W ramach wszystkich naszych serwerów oferujemy Państwu możliwość wykorzystania aplikacji baz danych MySQL, PostgreSQL.
Aplikacje te umożliwiają stworzenie dynamicznej witryny, przez co bezpośrednio wpływają na atrakcyjność serwisu.

Ilość i wielkość baz danych dla poszczególnych pakietów określona jest w ofercie .

Ze względów bezpieczeństwa obowiązują następujące ograniczenia:
Powierzchnia: 2GB (z całkowitej powierzchni serwera)
RAM: 256 MB
CPU: 1% serwera referencyjnego