Autoryzacja SMTP – antyoszust

Autoryzacja SMTP gwarantuje, że pocztę z serwera SMTP będą mogli wysyłać użytkownicy mający konto na serwerze i znający hasło. Standardowo konto e-mail zabezpieczone jest wyłącznie przed odbieraniem poczty z niego przez innych użytkowników – wymagana znajomość hasła.
Działanie funkcji autoryzacji polega na konieczności wpisania hasła również przy wysyłaniu wiadomości. Autoryzacja poczty jest standardowo włączona na każdym koncie e-mail czyli nie istnieje możliwość wysłania wiadomości z danego konta bez znajomości hasła do niego. Aby móc wysyłać wiadomości należy odpowiednio skonfigurować program pocztowy.